Minimální mzda okolo 20 tisíc? U některých profesí ano! 2. část

Pracovníci ve vědě a výzkumu zpravidla spadají do poslední osmé kategorie prací. Jejich minimální mzda se od nového roku pohybuje těsně pod hranicí 20 tisíc korun.
 

Zvýšení minimální mzdy proběhlo rovnoměrně u všech skupin profesí. Podívejte se, kolik od nového roku bere daňový poradce, lékař či vědec.

Od 1. ledna 2016 došlo ke zvýšení minimální mzdy o 700 korun z 9 200 na 9 900 Kč. Tento nárůst však platí pouze pro práce zařazené do 1. skupiny profesí. Jiné skupiny si polepšily ještě více. V řadě oborů je zvýšení mzdy naopak pozvolnější. Pojďme se společně podívat na to, jaké profesní skupiny u nás existují, a jaká zaručená minimální mzda náleží právě vám. (V prvním díle jsme si představili skupiny první až čtvrtou skupinu profesí. Více ve článku Minimální mzda okolo 20 tisíc? U některých profesí ano! 1. část.)


5. skupina profesí - personalista, daňový poradce, správce IT sítě


U prací v této skupině je kladen velký důraz na flexibilitu a analytické hodnosti. Jsou v nich hojně zastoupeny abstraktní jevy. Typicky se jedná například o profese daňového poradce, zdravotnického záchranáře, správce IT nebo učitele v mateřské školce. Všichni tito zaměstnanci si polepší rovnou o tisíc korun. Minimální mzda zde vzrostla z 13 700 korun na 14 700 Kč.


6. skupina profesí - provozní technik, projektant


Pro výkon prací v šesté kategorii je potřeba vyššího stupně abstraktního myšlení, představivosti a schopnosti rozhodovat se na základě různých kritérií. Patří sem například práce projektanta informačních a komunikačních systémů nebo provozního technika. Tito pracovníci si místo 15 100 přijdou minimálně na 16 200 korun.

Věděli jste, že handicapovaný zaměstnanec má nárok na nižší zaručenou minimální mzdu, než jakou pobírá jeho zdravý kolega? Více o této problematice a chystaných změnách se dočtete ve článku Rovné zacházení nikoliv, zatím dostanou pouze přidáno.


7. skupina profesí - lékař nebo profesor


Pracovníci v těchto oborech si někdy doslova "škvaří" mozek. V profesích zařazených do této kvalifikace např. objevujete nové postupy, aplikujete řešení netradičním způsobem a to i mezioborově. Patří sem například lékaři nebo vysokoškolští profesoři. Ti si letos polepší více než o tisíc korun. Plat jim vzrostl z 16 700 na 17 900 korun.


8. skupina profesí - výzkumník, vědecký pracovník


Do této skupiny spadají ty nejnáročnější obory zásadního významu. Vstupy, výstupy i řešení jsou v těchto oborech značně nespecifikované. Zařidit sem můžeme např. pracovníka ve výzkumu, který řeší podstatné vývojové úkoly. Minimální mzdy v těchto odvětvích vzostly z 18 400 na 19 800 korun.

Názor odborníka - Ovlivní zvýšení minimální mzdy trh práce v ČR?                                        Odpovídá Marek Strieborny z AXIAL PERSONNEL AGENCY, s.r.o.:                                                  "Osobně si myslím, že zvýšení minimální mzdy vůbec neovlivní trh práce v České republice. Za prvé není moc velké. Za druhé minimální mzdu dnes bere opravdu málokdo. Oblast, kde se zvýšení minimální mzdy projeví je zvýšení odvodů za zdravotní a sociální pojištění." Více o zvýšení odvodů za zdravotní pojištění a informací o tom, koho se změna týká se dozvíte ve článku O kolik se od příštího roku zvýší zdravotní pojištění?.

 


To nejzajímavější do Vašeho e-mailu

Přihlášení k odběru newsletteru