Raději podvést stát na daních než vlastního manžela. Co Češi považují za morálně nepřijatelné?

Vážíme si více partnerů než státu? Nebo ateistickému Čechovi není nic svaté?
25.06.2015 - 17:23  

A co si dále myslíme o zaměstnávání na černo nebo parazitování na dávkách? Tolerance Čechů k uvedeným otázkám vyplynula z nejnovějšího výzkumu. 

V březnu letošního roku hledali výzkumníci z Centra pro výzkum veřejného mínění odpověď na otázku, co připadá Čechům morálně nepřijatelné. Respondentům položili řadu otázek, z nichž se jedna oblast týkala právě pracovního života.

Nezneužívej dávky, ale u daní tak poctivý být nemusíš

Z výzkumu vyplynulo, že Češi jednoznačně odsuzují uvádění nepravdy v žádosti o dávky. Na nepřijatelnosti tohoto chování za jakýchkoliv okolností se shodlo 62 % respondentů. U otázky, zda je morálně přijatelné nehledat práci a žít z podpory, označilo stejnou odpověď 60 % dotázaných.

V případě zaměstnávání načerno a podvádění při podávání daňového přiznání se však již tolik neshodneme. Zaměstnávání lidí načerno uvedlo jako morálně nepřijatelné bez ohledu na okolnosti 45 % a nepřiznání příjmu při placení daní pouhých 36 % dotázaných. Ženy dokonce považují na nepřijatelnější nevěru vlastnímu manželovi než porušení zákona při placení daní.

A co registrační pokladny?

Přitom v časovém srovnání s výzkumem z roku 2012 tolerance k nepřiznávání daní poklesla a naopak se zvýšila u života na podpoře. Tolerantnější pak byli respondenti se špatnou životní úrovní. U těch, kteří jsou na tom z hlediska životní úrovně dobře nebo průměrně nejsou výraznější rozdíly. Podle autorů výzkumu však nejsou názory natolik rozdílné, abychom mohli hovořit o „kultuře chudoby“.

Výsledky by si zasloužily podrobnější analýzu. Na první pohled je však patrné, že v případě zneužívání dávek se jedná o pouhé parazitování na pomoci od státu. Autoři výzkumu takovéto chování trefně označili za „asociální jednání plus přestoupení zákona“. Zatímco nepřiznávání všech příjmů může být pro mnohé živnostníky obranou před vlastním zánikem, ačkoliv stále jednají mimo meze zákona. Možná není od věci položit si otázku, jakou roli mohla v odpovědi na tuto otázku hrát již v té době hojně propíraná elektronická evidence tržeb. A jak náš morální postoj ovlivní do příštího výzkumu?