Zemřel slepý Žižka na mor, nežit nebo byl otráven? Smrt slavného vojevůdce je stále nevyjasněná

Poslední den Jana Žižky. Jak vlastně zemřel?
Zobrazit fotogalerii (3)
 

Náš národ pravděpodobně nemá většího válečníka, než byl Jan Žižka z Trocnova. Husitský vojevůdce proslul jako geniální stratég, který se nebál postavit přesile. Jak vlastně zemřel muž, jehož zrak už mu nedovoloval plnohodnotného boje?

Dnes je tomu přesně 594 let od smrti slavného Jana Žižky. Jedna z největších osobností našich dějin má svůj poslední soudný den zahalený v mlze nejistoty. Dlouho se spekulovalo o tom, že mu byla osudná nákaza morem, ale následné studie pojednávají i o zcela jiných možnostech. Byl snad už tehdy slepý Jan Žižka otráven?

Žižka neznámý

Život pravděpodobně nejslavnějšího vojevůdce spojeného s naší historií je podrobněji známý pouze v horizontu jeho posledních šesti let života. I tak velmi kusé informace podávají historikům neúplný obrázek člověka, který se stal jedním ze symbolů husitských válek. Kromě jiných vojenských úspěchů je autorem vozové hradby a otcem husitské vojenské doktríny, která přinesla do způsobu války tehdejší doby mnoho zásadních změn.

Z důvodů neúplných informací je Jan Žižka stále předmětem vědeckých diskuzí. Mnohdy se střetávají doslova protichůdné názory. Dodnes tak není zcela jasné, jestli bojoval v bitvě u Grunwaldu, nebo jak vlastně táborský hejtman a vojevůdce Jan Žižka z Trocnova zemřel.

Výprava na Moravu

Zachované listiny a kronikářské záznamy pomáhají složit mozaiku posledních dnů Jana Žižky. Ten se postupně rozcházel s některými představiteli Tábora a rozhodl se na východě Čech vytvořit vlastní tzv. Menší Tábor. Jeho vliv však narážel na zájmy Pražanů, a tak se spustily boje mezi dvěma tábory husitů. Jan Žižka dokonce obléháním Prahy dosáhl mírového jednání. Když byl konflikt zažehnán, rozhodly se obě frakce husitských táborů na výpravu na Moravu. Při obléhání hradu Přibyslav husitský vojevůdce umírá. Stála za tím nemoc, nebo otrava?

Kostra Žižky

Spekulace, které dodnes existují kolem Jana Žižky, alespoň mírně dostaly konkrétnější vysvětlení objevem z roku 1910. Archeologický průzkum kostela sv. Petra a Pavla v Čáslavi odhalil nález tzv. čáslavské kalvy. Vědecké analýzy určily, že se jedná o část kostry Jana Žižky. Tím pádem bylo možné přesněji odhalit způsob, jakým Jan Žižka zemřel.

Mor, otrava nebo nežit?

Většina historických záznamů zmiňuje hlízy jako příčinu smrti. Tento symptom je spojován hlavně s morovým onemocněním. Historici museli pracovat s teorií, že se v té době mohla šířit nákaza moru. V žádné kronice však není jediný záznam o příchodu moru, přestože bylo zcela běžné jeho příchod automaticky zaznamenat. Velká nákazovost morového onemocnění by se tak bezesporu rozšířila i do dobových záznamů. Mor byl tedy vědci velmi brzy vyloučen. Jedna z alternativ smrti Jana Žižky byla plánovaná otrava. V této souvislosti se hovoří o podání arseniku. Proti této teorií stojí jednak fakt, že je nepravděpodobné, aby byla z jídla otrávena jenom jedna osoba. Navíc se při hledání stop arseniku v kostech Jana Žižky nic neobjevilo, a tím se tato teorie také vylučuje.

Největší shodu nabízí teorie profesora Josefa Thomayera, který nemoc hlíz označuje jako nežit. Ten situaci vyhodnotil tak, že když se v určité oblasti vytvoří více ložisek, klidně vznikne nežit velký jako pěst. Podle Thomayera tak Žižka zemřel na celkovou sepsi, tedy otravu krve.

Naleznout pravdu tak hluboko v historii je velmi složité, ale nikoli nemožné. Ve Starých letopisech českých lze naleznout tato slova: "Tady se bratr Jan Žižka smrtelně roznemohl od hlízy a učinil odkaz svým věrným bratřím Čechům, panu Viktorinovi z Kunštátu, panu Janu Bzdinkovi a Kunešovi z Bělovic, aby se báli Pána Boha, neustále a věrně bránili pravdu boží a spoléhali na odplatu věčnou..."

Poklad Národního muzea. Nejstarší fosilie na světě se našla jenom náhodou. Více čtěte zde.