Dokončení odkazu Karla IV.: Katedrála sv. Víta bude mít konečně varhany, jaké si zaslouží. Kdy se poprvé rozezní?

Design podle autora Petera Olaha
Zobrazit fotogalerii (3)
 

Už nechybí málo a svatovítská katedrála bude definitivně dokončena. Dlouhý proces trvající několik staletí bude u konce až ve chvíli, kdy se interiérem jedné z nejvýznamnějších památek našeho národa rozezní svatovítské varhany. Na několik otázek nám odpověděl předseda správní rady Nadačního fondu Svatovítské varhany Ondřej Pávek. 

Podle manažera projektu a organologa Štěpána Svobodody budou nové varhany zdobit katedrálu na jaře roku 2020. Svatovítské varhany vypracovává prestižní dílna Gerharda Grenzinga, která úspěšně dokončila kolem 220 obdobných projektů po celém světě. 

"Varhany by měly být šperkem, který symbolicky podtrhne krásu katedrály," pokračuje Štěpán Svoboda. Výsledný design byl představen letos na podzim a autorem je Peter Olah, který mimo jiné navrhl podobu cen pro Tour de France a úzce spolupracuje s automobilkou Škoda Auto. "Ta nám tímto design v podstatě darovala," dodává pan Svoboda. 

O tom, jak se rodil celý projekt, jsme si také povídali s předsedou správní rady Nadačního fondu Svatovítské varhany Ondřejem Pávkem. 

Kde se narodila myšlenka velkých svatovítských varhan, které mají být umístěné v západní části chrámu? Byla to výzva čistě ze strany kardinála Dominika Duky? 
Myšlenka na nové, velké varhany do katedrály svatého Víta je mnohem starší. Stávající varhany byly totiž zamýšlené jen jako provizorní. Snahu o pořízení nových varhan ale vždycky zkomplikovaly nějaké nešťastné historické okolnosti. Pan kardinál Duka se tedy spolu s dalšími významnými osobnostmi veřejného života přihlásili k záměru dokončit katedrálu tak, jak byla původně zamýšlena.

Gerhard Grenzing se projektu věnuje osobně. Prestižní zahraniční firma byla vybrána, protože na našem území neexistuje dílna, kde by bylo možné vyrobit tak velké varhany.

Když byl nápad vysloven, jak dlouho trvalo, než začal dostávat reálné kontury? 
Od vzniku nadačního fondu do dnešního dne uplynulo téměř pět let. A kontury máme už opravdu reálné, v Barceloně jsou hotové dvě třetiny píšťal.

V rámci propagace celé myšlenky se ustanovilo Společenství svatovítské katedrály. Kdo je jejím členem a jaké hlavní úkoly si předsevzalo? 
Společenství je především uskupením významných podporovatelů celého projektu. Sdružuje osobnosti veřejného života, mecenáše a příznivce nových varhan, ať už mají ke katedrále formální vztah, jako jsou například držitelé klíčů od korunní komory, anebo projekt jinak podporují a prosazují, ať už finančně, nebo vlastními aktivitami. 

Rozkryjte prosím pozadí celého projektu. Jaké společenství je iniciátorem celé realizace?
Sbírku na nové varhany vyhlásil a realizuje Nadační fond Svatovítské varhany. Neobejde se ale samozřejmě bez pomoci, podpory a součinnosti dalších institucí či jednotlivců.

Pořízení nových varhan je financováno ze sbírky, do které má možnost přispět každý, kdo je jejich stavbě nakloněn. Svatovítské varhany tak vznikají podobně jako třeba kdysi Národní divadlo. Je možné v této výzvě o podporu vidět i nějakou symboliku? 
Samozřejmě, to byl od počátku hlavní záměr. Sbírka je otevřená skutečně každému, kdo chce přispět, a děláme to tak právě proto, aby mohl každý mít ten dobrý pocit, že pomáhá stavět naši společnou věc.

K dnešnímu dni je vybráno něco přes 70 milionů korun. Kolik peněz je potřeba, aby nové varhany mohly vzniknout? Jaká je finanční náročnost celého projektu? 
Aktuálně vybraná částka představuje asi 82 % potřebných prostředků. Naposledy nám hodně pomohl benefiční koncert, během kterého lidé přispěli dohromady přes milion korun. Hodně oblíbené jsou také adopce jednotlivých píšťal, těch zbývá už posledních 2 500.

Důstojné a nové varhany jsou jedním z mála projektů, které mají opravdu celonárodní charakter. Jedná se taky o symbolickou tečku, která chybí ke kompletnímu dokončení chrámu, jenž započal sám Karel IV. Jak je tento fakt zavazující? Jedná se o hlavní motivaci celé myšlenky? 
Samozřejmě je to obrovský závazek. Ale také dnes a denně vidíme, jak velkou podporu mají nové varhany mezi lidmi. Když mluvíme s běžnými občany, kteří se na nás obracejí s dotazy, jak přispět, adoptují píšťaly svým blízkým pod vánoční stromeček nebo sami vymýšlejí další podpůrné akce, je to to největší naplnění smyslu celého projektu. A všem moc děkujeme.

To nejlepší

Manažer projektu a organolog Štěpán Svoboda prozradil, jak se rodila inspirace k budoucí podobě symbolické tečky svatovítské katedrály. Zvolené řešení od Petera Olaha vychází z pohádkové Panské skály z okolí Kamenického Šenova, které také pracuje s českým krystalem. Samozřejmě vše bylo zásadně ovlivněné především samotnou katedrálou a její akustikou, včetně vhodného umístění, které bylo velmi dlouho konzultováno s památkáři. Nové varhany by měly reprezentovat to nejlepší, co v naší zemi je, prozrazuje Štěpán Svoboda. 

Popularita celého projektu je nebývalá, stejně jako význam celého projektu. Jen velmi poskromnu zanechává naše generace té příští něco, co aspiruje na nesmrtelnou památku. Svatovítské varhany dokazují, že i dnešní doba je zralá pro výjimečné projekty. Jen škoda, že jich je jako šafránu...​