Nečekaně klidná revoluce bez jediného výstřelu. Geniální nápad politika uklidnil rozbouřený dav

Václavské náměstí jako epicentrum manifestace
 

Václavské náměstí je plné lidí. Muzika hraje v ulicích a symboly monarchie mizí z veřejného prostranství. Žádná krvavá revoluce se nekoná. Samostatnost Československa lid oslavuje umírněně a bez odporu. Dav vyvolává slávu Masarykovi, Wilsonovi, ale republika přitom stále neexistuje.

Noviny ten den sehrály rozhodující roli. Národní politika 28. října otiskla tzv. Andrássyho nótu, kterou tehdejší ministr zahraničí rakousko-uherské monarchie zaslal jako odpověď na mírové požadavky americkému prezidentovi Wilsonovi. V podmínkách prezidenta USA byla zahrnuta i autonomie států Rakouska-Uherska, ale nikoli vznik samostatných republik, jak lid z ranních novin pochopil.

Nic už však nemohlo zabránit oslavám a manifestacím, které překvapivě proběhly v mírovém duchu. Rychlá reakce politických autorit na sebe nenechala dlouho čekat a večer téhož dne tzv. Muži 28. října vyhlásili první zákon o zřízení státu československého. Nová republika byla na světě, ale nikoli oficiálně.

Důležité je zmínit dvě postavy: sokola Josefa Scheinera a rytmistra Jaroslava Rošického. Oba v ulicích zabezpečili poklidný průběh převratu bez vojenského zásahu. 

Stát prohlášen

Dav to řekl jasně a političtí představitelé pochopili, že manifestace v pražských ulicích a tisíce lidí na Václavském náměstí znamenají nový začátek a vytoužený den D. Konec monarchie byl neudržitelný. Lidové noviny 29. října napsaly: Československý stát prohlášen. V pondělí 28. října se tak stalo dokonce třikrát a v jistém slova smyslu nedopatřením.

Ona Andrássyho nóta byla pochopena jako kapitulace. Symboly monarchie se strhávaly z domů a dav provolával slávu. Agrární poslanec říšské rady Isidor Zahradník, který byl přes protesty odnesen na ramenou na Václavské náměstí, kde se nečekaně stal mluvčím, aby prohlásil: “Jsme svobodni a naši svobodu nám nikdo nevezme, jen kdybychom se jí sami zřekli!”

Lidová veselice

Ona pozitivní nota nadšeného davu se pohybovala na velmi tenkém ledě. Politické autority musely velmi rychle řešit, aby se Praha nezměnila v bojiště plné násilností. Stačil jeden projev agrese, který mohl spustit vlnu rabování a pomsty na čemkoli, co připomínalo rakousko-uherskou nadvládu. V kasárnách byly připravené vojenské jednotky sestavené většinou z Maďarů a Rumunů.

"Muži 28. října" (Švehla, Soukup, Rašín, Stříbrný, Šrobár) ještě jednou kolem poledne u sv. Václava prohlásili samostatnost Československa a Praha se proměnila v místo lidové veselice. "Muziky do ulic!" Geniální nápad člena Národního výboru Jiřího Stříbrného pravděpodobně přispěl k pozitivnímu průběhu celodenní manifestace.

Sokolské uniformy, vojenská muzika a hospody plné nadšených a oslavujících hostů. Město a lid veřejně projevovali nadšení a nikoli pomstu a násilí. K večeru už se o bezpečnost postaraly československé hlídky složené z českých vojáků a členů Sokola. Večer se samostatnost provolala potřetí na zasedání Národního výboru. Ten přijal první zákon nového státu z pera Aloise Rašína. Ihned byl rozesílán do tiskovin, okresů i větších měst.

Zachovejte klid

V zákoně nebyla jasně deklarovaná republika, protože ústřední postavy nově se formujícího státu byly v té chvíli v Ženevě na jednání s prozatímní vládou, kde se ladily detaily budoucnosti Československa.

Zde se také určilo, že Masaryk bude prezidentem a Kramář předsedou vlády. 28. října tak stále platilo právo rakouské a uherské. To se samozřejmě politici snažili co nejrychleji sjednotit v nezávislou formu samostatné republiky. Ta byla oficiálně vyhlášena až 14. listopadu z úst Karla Kramáře, kde byl také zvolen Tomáš Garrigue Masaryk prezidentem.

Zdroj: Historie cs, Česká televize, Český rozhlas

KAM DÁL: Neklidná smrt neklidného prezidenta. Beneš trpěl několik let nesnesitelnými bolestmi hlavy


Životní styl

Zdraví

Hobby