Uzavřená pevnost v centru Prahy. Středověký Ungelt fascinuje krásou a děsí příběhy

Středověký Unglet byl nepsaným centrem Prahy
 

Toulky Prahou se stále odehrávají bez přítomnosti zahraničních turistů. Volnější režim karantény však postupně probouzí spící historické centrum města, které nabízí k pohledu a probádání hned několik neuvěřitelných míst, jejichž hodnota je mnohým ještě skryta.

Co byste řekli na to, že hned u Staroměstského náměstí se nachází středověká pevnost? Mnozí pravděpodobně zakroutí hlavou. Nemusíte se však dlouze ztrácet v mapách, historických knihách či archivech, abyste našli Ungelt. Dvůr schován za Týnským chrámem si totiž v 21. století zachoval tajemné kouzlo. Co o tomto unikátním  místě nevíte?

Beze zbraně

Nazvat tuto soustavu budov pouze názvem Ungelt by bylo nespravedlivé. Přítomnost nedalekého chrámu mu zajistila i další jména jako Týn či Týnský dvůr. Vznik tohoto místa se datuje souběžně se vznikem tehdejšího Staroměstského tržiště, tedy dnes významného náměstí.

Už v 10. století existuje zmínka o tom, že  se jedná o největší tržiště slovanského světa, jak zmiňuje kunsthistorik František Dvořák. Dnes již nežijící osobnost akademického oboru se odkazuje na spis Ibráhíma ibn Jákúba o cestě Evropou. Tento židovský kupec tak zaznamenal nejstarší známý popis Prahy. „Město Frága je vystavěno z kamene a vápna a je největším městem co do obchodu,” těmito slovy na počátku svých spisů popisuje Prahu. Centrum zahraničního obchodu se zde usadilo až do 19. století.

Dvůr byl ve středověku centrem Prahy. Pod ochranou krále a za opevněním žili a prodávali kupci, o které bylo dobře postaráno. Částečně se jednalo o luxusní středověký hotel s nádhernými reprezentativními rezidenčními místnostmi. Do dvora se nesmělo se zbraněmi a poctivou obezřetnost dokazují dodnes zachované střílny u brány z Týnské ulice. Jednalo se tak o uzavřenou pevnost. V těchto místech tak v podstatě začínala Praha. Většina zemských cest totiž mířila právě do Ungeltu.

Významná památka

Kromě významu a hluboké historie je dnešní Ungelt také krásnou uzavřenou soustavou 18 budov. Jedna z těch architektonicky nejvýznamnějších na sebe upozorní nepřehlédnutelnými renesančními prvky vytvořenými talentovanými autory z Itálie.

Palác Granovských z Granova je krásná palácová budova s ojedinělým arkádovým ochozem. Ikonické jsou především malby v prvním a druhém patře budovy, které mohou lidé obdivovat přímo ze dvora. Ty jsou vytvořené speciální technikou zvanou chiaroscuro. Alegorické postavy a biblické motivy vytvořil italský mistr Francesco Terzio. V současnosti se pochopitelně jedná o chráněnou kulturní památku.

O Turkovi

K Ungeltu se váže také několik tajemných příběhů a legend, jako třeba ta o Turkovi. Když jednou přijel na dvůr kupec z Turecka, zamiloval se zde do české dívky. Zpočátku se dívka lásce bránila, ale přece jenom kouzlu Turka podlehla a měla s ním svatbu.

Turek se musel vrátit do Turecka a česká dívka musela čekat. Uběhlo několik let a on se stále nevracel, a tak se dívka zamilovala do jiného, s kterým se měla znovu provdat. V den svatby se však Turek vrátil a dal jí dopis, aby ho po obřadu navštívila. Od té doby ji už nikdo živou neviděl. Až o několik let později vyběhla vyděšená služka s tím, že ve sklepě je hlava. Hostinský nakonec vykopal tělo ztracené dívky a zároveň dcery. Od té doby se vypráví, že v Ungeltu straší Turek s její hlavou uloženou ve skřínce, kterou dostal darem právě od ní. 

KAM DÁL: Hlavní středověká tepna Prahy. Karlova ulice mohla v minulosti sloužit tramvajové dopravě

 


Zdraví