Jak správně rozdělat oheň v přírodě?

Teplé počasí láká k táborákům, jak udržet správnou bezpečnost?
Zobrazit fotogalerii (3)
 

Prázdniny a teplé počasí lákají dobrodružné nadšence k výletům do přírody. Přečtěte si, na jakém místě je vhodné rozdělat oheň a jak udržet jeho bezpečnost. Nejdůležitější je držet se zásadních rad a nenechávat oheň bez dozoru.

Prázdniny si většina z nás nedokáže představit bez grilování. Ti odvážnější si užívají táboráků v přírodě, opékání špekáčků a bramborů zabalených v alobalu a vhozených do ohně. Jak správně rozdělat oheň, abychom si spíše nezadělali na problémy?

Držte se pár hlavních zásad

Pamatujte, že v lese lze rozdělávat oheň jen na vyhrazených místech a kouření je ze zákona zcela zakázáno. Může vás stihnout pokuta až patnáct tisíc korun. Pokud byste takto ještě založili požár, zaplatíte až dvacet pět tisíc korun.

Místo pro ohniště musí být vzdálené minimálně padesát metrů od kraje lesa a je nutné udržovat dostatečnou vzdálenost od budov a hořlavých předmětů (například od stohu, suchého listí, kořenů stromů nebo větví).

Při rozdělávání ohně v přírodě bezpečně oddělte ohniště od okolního prostředí. Například obložením kameny, obsypáním pískem nebo vyhloubením zeminy. V případě větších ohňů je vhodné ohniště oddělit až metr širokým pruhem, který bude zbavený veškerých hořlavin.

K zapálení nebo udržování ohně v žádném případě nepoužívejte vysoce hořlavé látky. Na benzin, naftu nebo líh zapomeňte. Oheň se pak velmi snadno vymkne kontrole a může způsobit i vážné popáleniny. Navíc podle zákona o ochraně ovzduší v otevřených ohništích nelze pod hrozbou vysokých pokut spalovat žádné chemické látky, plasty patří do tříděného odpadu.

Děti nikdy nenechávejte u ohně bez dozoru

Ohniště mějte pod dohledem

Oheň nenechávejte ani chvíli bez dozoru. Nachystejte si předem dostatek vody, hodí se i písek nebo hlína, a to v případě, kdyby se oheň vymykal kontrole. Nejlepší je umístit ohniště do blízkosti vodního zdroje.

Místo opusťte tehdy, až je oheň řádně uhašený. Nejlepší je ohniště pořádně prolít vodou, popřípadě zasypat zeminou. Při odchodu se z ohniště nesmí kouřit a popel i půda pod ohništěm musí být chladné. Pamatujte, že i ve zdánlivě zcela vyhaslém ohništi se mohou skrývat žhavé oharky a vítr je může znovu rozdmýchat.

Za silného větru nebo v období extrémního sucha oheň v přírodě nerozdělávejte. Vyhnete se tak zbytečným problémům.

Co dělat, pokud se oheň vymkne kontrole?

Je dobré řídit se odbornými radami

Pokud dojde k rozšíření ohně mimo ohniště, zvažte, jestli jste schopni danou situaci zvládnout vlastními silami. Na uhašení ohně můžete použít jakoukoli vodu, kterou máte k dispozici, lopatu, písek nebo jinou zeminu, kterou oheň udusíte. Pokud si nejste jisti, je lepší utéci do dostatečné vzdálenosti od ohně a neprodleně zavolat hasiče na linku 150.

Pokud se na vás vznítí oděv a není k dispozici dostatek vody k uhašení, neutíkejte - tím jen podpoříte hoření. Okamžitě si lehněte na zem a chraňte si obličej. Kutálejte se, dokud plameny neuhasnou - tím se zamezí přístupu kyslíku potřebného k hoření. Je-li po ruce deka nebo jiná vhodná textilie (nesmí to být materiál z umělých tkanin), tak ji použijte k uhašení hořícího oděvu.

 


Životní styl