Nejstarší dochovaný kolotoč na světě je v Praze. Děti se zde vozily na vycpaných zvířatech

Dnes si podobné atrakce spojujeme hlavně s poutí. Matějská praská ve švech a můžete se zde protočit doslova posazení nad celou Prahou. Šílené stroje ani trochu nepřipomínají městské kolotoče z doby minulé. Jeden se však v tuto chvíli opravuje a jedná se dokonce o ten úplně nejstarší.