Ukrutný osud knížete Jaromíra z rodu Přemyslovců. Nechali ho vykastrovat, oslepit a zavraždili ho na toaletě

Osud se s knížetem Jaromírem skutečně nijak nemazlil...
Zobrazit fotogalerii (2)

Historie je plná hrdinů a mocných panovníků, kteří pocházejí ze šlechtických rodů, na něž kroniky nezapomenou. Jejich heroické činy vešly do dějin a tam také navždy zůstanou. Lucemburkové, Přemyslovci, Habsburkové, ale i další mají své známé předky, o nichž se učíme v dějepisu. Již méně se ale ví o těch, kteří svůj život prožili mnohem skromněji a také strastiplněji, jako například kníže Jaromír z rodu Přemyslovců. Jeho život byl skutečně tragický.