Největší město co do krásy. Unikátní středověký text z pera židovského kupce o Praze

Ibráhím ibn Jákúb se v Praze pohyboval v roce 965 či 966

Jeden z těch úplně nejstarších dochovaných spisů, který hovoří o Praze, je paradoxně z pera cizince. Nešlo však o návštěvu ze sousední země, ale o unikátní kronikářský vhled židovského arabsky mluvícího kupce Ibráhíma ibna Jákúba. Byť se nejedná o rozsáhlý text, je přece jenom jeho hodnota k nezaplacení.