Demence: S prevencí nemoci vám pomůže zlatavý nápoj

S prevencí demence vám pomůže mimo jiné i obyčejný čaj

Pojmem demence se označuje skupina onemocnění ovlivňující paměť, myšlení a další důležité aspekty našeho každodenního života. Riziko jejího vzniku se zvyšuje spolu s věkem, naštěstí jí lze, alespoň do jisté míry, předcházet.