Středočeský region jako montovna Evropy? Platí to čím dál tím méně

Jakub Hudec věří, že nové investice pomůžou kraji k ještě větší přidané hodnotě
 

Středočeský kraj je často přirovnáván k montovně Evropy. Ve skutečnosti se ale region rychle posunuje směrem nahoru po žebříčku hodnotového řetězce. O jeho strategických výhodách jsme si povídali s ředitelem regionální kanceláře agentury CzechInvest pro Středočeský kraj a Prahu Jakubem Hudcem.

Středočeský kraj patří mezi nejatraktivnější české investiční destinace. Jak si stojí v oblíbenosti mezi zahraničními investory?
Zůstává jedním z vysoce atraktivních regionů České republiky. V počtu námi zprostředkovaných investic se v roce 2015 umístil v první trojce. V roce 2016 jsme sice zaregistrovali o něco méně nových investičních projektů, v celkovém objemu se ale opět udržel na předních místech pomyslného žebříčku. Co se týká zahraničních investorů, rozhodně zaznamenáváme velký zájem jak o nové projekty, tak o expanze.

Co konkrétně dělá ze Středočeského kraje tak lákavou destinaci?
Těch důvodů je více. Jedním z hlavních faktorů je například geografická poloha na odbytišti západní i východní Evropy. Další strategickou výhodou je bezprostřední blízkost Praze, která umožňuje celou řadu synergií s hlavním městem. Konkrétně může kraj těžit z kvalitní pracovní síly nebo blízkosti letiště Václava Havla, což velmi přispívá k regionální konkurenceschopnosti. 

Z čeho může region naopak těžit oproti Praze?
Jedná se například o různé investiční podpory, zaměřené přímo na rozvoj v kraji, ke kterým se ryze pražské projekty nedostanou. Střední Čechy také disponují mnohými brownfieldy v zemědělské nebo průmyslové oblasti. Takovým projektům teď navíc obecně přeje doba.

Jakému průmyslovém sektoru se teď daří nejlépe?
Střední Čechy jsou zaměřené hlavně na zpracovatelský průmysl a IT. Z hlediska investic zůstává automobilový průmysl klíčový. Mezi zásadní projekty, které utvářejí charakter regionu, se například řadí investice Škoda Auto nebo TPCA v Kolíně. To navíc nese celou řadu návazných procesů, protože se vytváří čerstvá poptávka po službách i po produktech. Tím vznikají nové možnosti pro spolupráci s lokálními firmami, které mohou dodávat produkty do těchto koncernů.

Kdo v regionu nejvíce investuje?
Stále platí, že to jsou země západní Evropy. Ale najdeme tu i velké investice z Číny nebo Japonska. Ve výběru lokalit velké investory zajímá především připravenost průmyslových ploch, kvalitní pracovní síla nebo rychlost realizace investičního záměru.

Středočeský kraj je přirovnáván k montovně střední Evropy. Jak je možné pozvednout jeho potenciál?
Nejsem příznivcem takového přirovnání. V loňském roce jsme například dojednali záměr GE Aviation vybudovat zde centrum výzkumu, testování a výroby turbovrtulových motorů. To je velký úspěch. Dalším významným projektem s cílem posílit vědecko-výzkumný ekosystém v regionu je STAR v ose Dolní Břežany – Zlatníky-Hodkovice – Vestec.

Líbí se investorům ve Středočeském kraji?
Naše analýzy ukazují, že v roce 2016 velká část zahraničním firem působících v regionu měla zájem expandovat. To zjednodušeně znamená, že se jim zde líbí a že tu chtějí dlouhodobě působit. Obrazně řečeno, získat nového zákazníka je těžké, ale udržet si ho do budoucna je ještě těžší. To se právě Středočeskému kraji, dle našich údajů, obzvláště daří.

Jak CzechInvest pomáhá menším firmám?
V rámci naší regionální kanceláře může každý podnikatel najít komplexní poradnu zvanou one-stop-shop. To znamená, že pokud bude chtít získat informace o podporách dotačního typu nebo například hledá specifické odběratele či dodavatele, může se na nás obrátit. Tato kontaktní místa jsou strategická a zásadně se podílí na rozvoji podnikatelských zájmů v regionu.

Nejpřívětivějším městem pro podnikatele ve středních Čechách je stejně jako v loňském roce Benešov. Vyplývá to z výzkumu Město pro byznys agentury Datank. Druhé místo obsadilo souměstí Brandýs nad Labem-Stará Boleslav u Prahy a třetí je Lysá nad Labem na Nymbursku.

Jak přispíváte k informovanosti o investičních příležitostech?
Například v rámci brownfieldů vede CzechInvest svou vlastní databázi, ze které nabízí investorům atraktivní objekty. Také budeme brzy spouštět program na jejich revitalizaci. Z národních zdrojů budou vybírána atraktivní území ve veřejném vlastnictví obcí a krajů, které za splněných podmínek můžou získat podporu na obnovu.

A co startupy?
Máme také celou řadu projektů zaměřených na startupy, jako například CzechStarter, který poskytuje specializované poradenství a mentoring, nebo CzechAccelerator, který je bude vysílat do zahraničí „na zkušenou“. Jsou financované z evropských dotací, a musí proto být realizovány v regionech mimo Prahu.

Jaký z projektů podle vás za poslední roky nejvíce proměnil?
Určitě rozvoj automobilového průmyslu. Pevně ale doufám, že do budoucna to budou například investice typu GE Aviation a na něj navázané, které pomůžou kraji k ještě větší přidané hodnotě. Kraj rozhodně oplývá velkým potenciálem pro dlouhodobý rozvoj.