Sbohem, Jane Čáko! Odešel člověk s velkým srdcem a láskou k Podbrdsku, jenž obdivoval i K. H. Máchu

Jan Čáka patřil k největším osobnostem nejen příbramského regionu
Zobrazit fotogalerii (6)
03.09.2018 - 15:00   |  

"Míti čáku" znamená v překladu "míti naději či míti úspěch“.  A to Středočeši a zejména Příbramáci bezesporu měli - zejména díky Janu Čákovi, který se ve svých dílech věnoval ve velké většině právě Příbrami, a to současné i minulé. Zachycoval i Brdy či Povltaví a zabýval se osobností Karla Hynka Máchy. Včera se Jan Čáka  nadobro rozloučil ve věku 89 let se světem...

Jan Čáka se narodil v Praze 12. 6. 1929, nicméně jeho kořeny sahají do oblasti Příbramska už v 18. století. Rod Čáků kdysi sídlil na Březových Horách, které v té době ještě k Příbrami vůbec nepatřily. Jeho otec se díky úpadku města Příbrami na začátku 20. století musel přestěhovat do Prahy za prací. Právě zde se Jan Čáka narodil a prožil tu i své dětství.

Jan Čáka vytvořil předlohu pro vyražení 21 pamětních medailí, které se vztahují k historickým událostem nebo osobnostem na Příbramsku.

Studijní i profesní život prožil v Příbrami

Do Příbrami se pak vrátil až roku 1941, vychodil zde měšťanskou školu a nastoupil na Veřejnou obchodní školu. Bohužel díky válce tu ale mohl vystudovat pouze první ročník, školu dokončil až později po válce. Jeho srdce ho však táhlo daleko od úředničiny k malování, a proto potom úřednickou dráhu nadobro opustil. Nastoupil na státní grafikou školu v Praze a po povinné vojenské službě se vrátil do Příbrami, kde působil jako kartograf u příbramských uranových dolů. Čím dál více se ale toužil věnovat, a nakonec i věnoval vlastní literární tvorbě a výtvarnictví.

Kromě literární činnosti zasvětil život i skautingu

Jan Čáka nastoupil v Příbrami do Junáka v roce 1945, kde se stal i vedoucím. O dva roky později se stejným zájmem odešel do Plzně a stal se vedoucím skautu ve středisku „STOPA“. Vlivem komunistické strany byl následně Junák zrušen, a proto pak Jan Čáka přešel k ilegálnímu roverskému Kmeni G, jenž byl vedený Mirko Vosátkem, který se stal autorem mnoha skautských příruček. Jan Čáka svou skautskou kariéru obohatil o přednášky na Západočeských lesních školách a přispíval i do skautského časopisu Skaut-Junák nebo Skauting.

Památeční díla byla věnována zejména Brdům

Jan Čáka je znám především svými díly o Brdech. Významná místa jak Tok, Padrť nebo Kolvín popisuje ve svém díle "Střední Brdy – krajina neznámá". Dotýká se všeho, co se s místy pojí – s pověstmi i přírodními ukazateli, také píše o lidech, kteří zde žili. Na hranici turistické příručky a časopisu se pohybuje v díle "Po Brdech se chodí pěšky", kde se věnuje lesnaté části pohoří Brd a přírodě. "Toulání po Brdech", "Podbrdskem od městečka k městu" i "Obrázky z Podbrdska" pak přibližují všechny části rozsáhlého území Brd. V těchto dílech se navíc Jan Čáka dotknul kulturněhistorických souvislostí a zakomponoval zde působení významných osobností.

Jeho malby vyzdobily i místní radnici

Nesmíme ale zapomenout i na další jeho výtvarnou tvorbu. Jan Čáka je autorem nástěnné malby v zasedací místnosti příbramské radnice, která vznikla roku 1998. Dále je autorem grafické úpravy knihy Dr. J. Velfla – "Příbram v průběhu staletí". V jeho dalších dílech převládá vyškrabovací technika, která není tak známá, a také používal  i mědirytinu nebo dřevoryt. Velmi často spolupracoval se středočeskými muzei, betlémáři i numismatiky.

Obdiv vzdal neúnavnému chodci K. H. Máchovi

Velmi blízký mu byl život a dílo Karla Hynka Máchy. Snad proto, že jen málokdo prošel svou zem pěšky, tak jako on. Karel Hynek Mácha byl neúnavný chodec a Jan Čáka mu zasvětil své dílo "Poutník Mácha", kde ho celou dobu sledoval na jeho cestách. Jan Čáka do této publikace doplnil vlastní ilustrace i sedm mapek jeho cest.

Starosta Dobříše: Jsem životní optimista, ale vládu Andreje Babiše raději nekomentuji. Více čtěte: ZDE.