Český fotbal nad propastí. FAČR nesděluje veřejnosti pravdu a vesele se intrikuje

Je mžoné, že generální sekretář FAČR Rudolf Řepka ztratil pamět, nebo několik lidí z Moravské komory lže?
Zobrazit fotogalerii (1)
 

V českém fotbale se dějí moc divné věci. Fanoušek žasne, co všechno je možné. A to vidí doslova jen špičku ledovce. V zákulisí probíhají mnohem větší boje, intriky a podrazy. Na veřejnost se dokonce dostávají nepravdivé nebo zkreslené informace. Kdo má potřebu pravý stav věci zakrývat?

Před několika dny jsme vás informovali o tom, že se do Prahy chystá delegace složená ze zástupců FIFA a UEFA, tedy nejvyšších fotbalových orgánů. Schůzka v pondělí opravdu proběhla. Fotbalová (a nejen ta) veřejnost ale byla o celém dění informována buď nepřesně, nebo vůbec. Na svět se tak dostalo pouze několik myšlenek těsné většiny Výkonného výboru FAČR o tom, jak to bude s českým fotbalem dál po tristní valné hromadě, na které nebyl zvolen předseda spolku. Ale vlastně to spíš byla přání a touhy několika lidí než reálná fakta.

Proč tají pravdu?

To podstatné se však odehrálo právě už v pondělí na pracovním setkání zástupců FIFA a UEFA s představiteli FAČR, za účasti dvou vybraných zástupců za českou i moravskou komoru. Úterní rozhodnutí výkonného výboru je tak třeba vnímat pouze jako doporučující, neboť rozhodující slovo při plánované změně stanov budou mít pochopitelně delegáti valné hromady jako nejvyššího orgánu FAČR.

Kromě zaměstnanců FAČR, generálního sekretáře Rudolfa Řepky a ředitele LPO Jana Paulyho, se pondělního jednání za českou komoru zúčastnili Dagmar Damková a Libor Duba, za moravskou komoru pak Kateřina Radostová a Jiří Šidliák. Po celou dobu byl přítomen rovněž úřadující 1. místopředseda FAČR Zdeněk Zlámal. Tady je třeba říct, že i přes rozdílné názory na řešení problematiky bylo tříhodinové jednání skutečně konstruktivní a přineslo hned čtyři návrhy možných řešení, jimiž by se v budoucnu předešlo patovým situacím v případě volby předsedy FAČR.

Generální sekretář nemluví pravdu?

Není ovšem pravdou, že by na jednání vůbec nezazněl požadavek na zrušení současného dvoukomorového systému, jak se FAČR snažil tvrdit. "O tom řeč vůbec nebyla. Na nás je, abychom do další valné hromady šli již se změněnými stanovami a volby proběhly podle nich. Pevně věřím, že se tak uděje. Jakmile úpravu stanov schválíme, další valná hromada tak již nemůže být neúspěšná," řekl generální sekretář FAČR Rudolf Řepka.

Jeho vyjádření je tedy hodně zvláštní. Podle našich informací to totiž bylo úplně jinak. Zástupkyně české komory Dagmar Damková prý tento požadavek uvedla hned v samotném úvodu. Podpořen byl navíc písemnými žádostmi sedmi českých krajských fotbalových svazů, jednoho okresního svazu a jednoho klubu. "Přestože jsme před setkáním se zástupci FIFA a UEFA neobdrželi žádný program či časový harmonogram jednání, v jeho průběhu nečekaně generální sekretář předložil na stůl dopisy sedmi českých krajských fotbalových svazů požadujících většinou zrušení dvoukomorového systému," kroutil hlavou jeden z moravských zástupců Jiří Šidliák.

FAČR je jak známo spolkem. V rámci takové organizace, zvláště pak v dnešních těžkých časech, by tudíž měla probíhat rozsáhlá diskuze o budoucím svěřování fotbalu v ČR. Nic takového se ale bohužel neděje a vše prý probíhá pod taktovkou jediného muže. Není na místě se konečně zamyslet nad tím, kam český fotbal směřuje?

"Tento krok jsme vnímali jako naprosto nekorektní, dá se říct až podpásovku. Ve své podstatě šlo o připravený nátlak na zástupce FIFA a UEFA. Generální sekretář měl tyto dopisy k dispozici již několik dní, přesto nám je jako podklad pro jednání nezaslal. Ostatně jediné, co jsme vůbec obdrželi, byly stanovy FAČR přeložené do angličtiny, předem jsme ani nevěděli, kdo se za FIFA a UEFA dostaví," doplnila rozhořčená Kateřina Radostová, další účastnice jednání.

Důvod byl jasný

Hlavním předmětem pondělního pracovního setkání se nakonec ale přeci jen stala výhradně otázka volby předsedy a možné úpravy stanov do takové formy, aby v budoucnu nemohlo docházet k patovým situacím a nezvolení předsedy. "Samotní zástupci FIFA a UEFA ostatně uvedli, že nám v žádném případě nepřijeli nic nařizovat, ale pouze pomoct najít řešení," uvedl k průběhu jednání 1. místopředseda FAČR Zdeněk Zlámal. "Zástupcům FIFA a UEFA jsme navíc za naši stranu sdělili, že jako hlavní problém českého fotbalu nevnímáme nezvolení předsedy na poslední valné hromadě, ale obvinění ze spáchání trestného činu, kterému v současné době FAČR jako právnická osoba čelí," dodala Radostová.

Z jednání následně vzešly čtyři návrhy řešení, kdy podobné varianty A a B navrhli zástupci české komory, podobné varianty C a D pak zástupci moravské komory. Zároveň bylo deklarováno, že nikdo z přítomných nemá mandát k tomu, aby byl za svou komoru oprávněn rozhodovat, který návrh je nejlepší či nejhorší.

To se mělo stát předmětem diskuze napříč celým fotbalovým hnutím, zejména pak mezi delegáty valné hromady s hlasem rozhodujícím. "Za moravskou komoru mohu prohlásit, že jsme připraveni okamžitě zasednout ke stolu se zástupci české komory i LFA a začít jednat nejen o změně stanov v otázce volby předsedy, ale rovněž o personálním obsazení pozice předsedy a dalších členů výkonného výboru," uvedl Zlámal.

Výběr z pozice síly

Značným překvapením tak byl pro moravské zástupce výstup z úterního zasedání Výkonného výboru FAČR, kde byla "silově" vybrána a pouhými šesti členy výboru odhlasována varianta A, a to bez jakékoliv diskuze s delegáty valné hromady! Fotbalové veřejnosti navíc ani nebylo ze strany FAČR sděleno, že již ke dni 16. 6. 2017 rezignoval na svou funkci ve výkonném výboru jeden z moravských zástupců Vlastimír Hrubčík. Výkonný výbor FAČR tak má v současné době pouze jedenáct členů z původních třinácti.

"Již nyní si troufnu říct, že návrh schválený v úterý výkonným výborem je na Moravě absolutně neakceptovatelný. Pokud by zůstal zachován současný tříkolový systém volby předsedy a doplněno pouze kolo čtvrté, kde by vítězný kandidát potřeboval pouze absolutní většinu hlasů přítomných delegátů z obou komor, nemuseli by moravští delegáti na valnou hromadu ani jezdit, protože by byli při volbě předsedy vždy přehlasováni a pokaždé by zvítězil kandidát české komory," uvědomil si závažnost situace Zlámal a popsal i úterní jednání na výkonném výboru: "Já sám jsem pochopitelně hlasoval pro variantu D, o níž většina kolegů z výkonného výboru odmítla byť jen diskutovat."

Jediný možný systém?

"Systém sčítání procentuálního zisku každého kandidáta ve třetím či čtvrtém kole volby je dle našeho názoru v aktuální situaci jediný akceptovatelný. Každé z komor zaručí zachování jejího současného postavení, vítězný kandidát navíc bude skutečně předsedou všech, neboť bude muset hledat podporu napříč komorami. Předmětem setkání se zástupci FIFA a UEFA bylo ostatně nalézt univerzální systém, který zaručí volbu předsedy v každé situaci. A tím je právě řešení, které jsme nabídli. Nemyslím si ani, že by byl tento návrh nějak přehnaně složitý, vydělit a sečíst dvě čísla snad zvládne každý," popsal návrh Jiří Šidliák.

  • Varianta A

Třetí kolo volby zůstane zachováno. Zvolen je kandidát, který získá prostou většinu hlasů přítomných delegátů v obou komorách, v každé z nich však alespoň 35 % hlasů přítomných delegátů.

Bude doplněno čtvrté kolo volby, kde bude zvolen ten kandidát, který získá prostou většinu hlasů přítomných delegátů v obou komorách.

  • Varianta B

Třetí kolo volby zůstane zachováno. Zvolen je kandidát, který získá prostou většinu hlasů přítomných delegátů v obou komorách, v každé z nich však alespoň 35 % hlasů přítomných delegátů.

Bude doplněno čtvrté kolo volby. Zvolen je kandidát, který získá prostou většinu hlasů přítomných delegátů v obou komorách, v každé z nich však alespoň 20-25 % (otázka diskuze) hlasů přítomných delegátů.

Bude doplněno páté kolo volby, kde bude zvolen ten kandidát, který získá prostou většinu hlasů přítomných delegátů v obou komorách.

  • Varianta C

Třetí kolo volby bude změněno. Zvolen je kandidát, jenž získá větší procentuální součet hlasů přítomných delegátů v obou komorách.

Bude doplněno čtvrté kolo volby, kde bude zvolen ten kandidát, který získá prostou většinu hlasů přítomných delegátů v obou komorách.

  • Varianta D

Třetí kolo volby zůstane zachováno. Zvolen je kandidát, který získá prostou většinu hlasů přítomných delegátů v obou komorách, v každé z nich však alespoň 35 % hlasů přítomných delegátů.

Bude doplněno čtvrté kolo volby. Zvolen je kandidát, jenž získá větší procentuální součet hlasů přítomných delegátů v obou komorách.

Bude doplněno páté kolo volby, kde bude zvolen ten kandidát, který získá prostou většinu hlasů přítomných delegátů v obou komorách.


Životní styl

Zdraví