Nemůžete volit na adrese trvalého pobytu? Zajistěte si voličský průkaz

Volby se nezadržitelně blíží, jak volit a nemuset být v místě trvalého bydliště?
Zobrazit fotogalerii (3)
10.10.2017 - 11:01   |  

Ani tak společenská událost jako volby do Poslanecké sněmovny často nedokáží donutit mnohé obyvatele, aby se dostavili do místa svého trvalého bydliště. I tak ale existuje možnost, jak svůj volební hlas odevzdat. Jak na to a kolik máte ještě času?

Naštěstí existuje i možnost, jak nutnost cestovat do adresy trvalého bydliště obejít a volit tak kdekoliv po republice. Toho určitě využijí především studenti, pracující mimo své bydliště, dlouhodobě hospitalizovaní nebo i vězni. Obliba voličských průkazů, díky kterým se dá volit mimo adresu trvalého bydliště, hodně stoupá. Využilo ji už až 10 % populace.

Kdy o voličský průkaz žádat?

O průkazy se může obecně žádat už ode dne vyhlášení termínu voleb, což v letošním případě bylo 2. května. Komunikovat se musí přímo s obecním úřadem konkrétného trvalého bydliště. O průkaz lze požádat osobně, dopisem nebo také elektronicky.

V případě osobní žádosti musí volič přijít na úřad nejpozději do 18. října do 16. hodiny, přičemž není nutné předem vyplňovat žádný formulář, úředník žádost sám poznamená a díky tomu je dostatečně zaevidována.

Jak o průkaz žádat?

Voliči mohou žádat o vydání průkazu také písemně. Pokud ale chcete využít něčeho podobného, pak je třeba připojit také úředně ověřený podpis. Dokument nemá ustálenou formu, mělo by se v něm ale objevit jméno, datum narození, trvalá adresa voliče a případně také telefonický nebo e-mailový kontakt. Volič by také měl uvést, jak si vydaný průkaz vyzvedne.

Písemná žádost musí na obecní úřad dorazit nejpozději do 13. října. Češi mohou o průkaz žádat také prostřednictvím datové schránky.

Možnosti jsou v zásadě asi dvě. Buď si může pro dokument dojít na úřad osobně, nebo si ho nechat zaslat poštou, přičemž v tom případě musí do žádosti také uvést adresu, kam si ho chce nechat zaslat. Převzetím může také pověřit někoho, komu udělí plnou moc, ovšem i tentokrát se svým úředně ověřeným podpisem.

 

Voličský průkaz je zdarma

Samotný průkaz sice od úřadu získáte zdarma, nicméně někdy může dojít k tomu, že je ověřený podpis zpoplatněn. Pokud ale zájemce žádá o ověření podpisu krajský úřad, obecní úřad nebo úřady městských částí či obvodů statutárních měst, může dle § 8 odst. 2 písm. f) zákona č. 634/2004 Sbírky požádat o osvobození od poplatků za ověření, a nic tedy neplatí.

Podpis mohou také udělit držitelé poštovní licence, Hospodářská komora ČR nebo i notáři, přičemž ti ale mohou žádat o poplatek za tento úkon.

V den voleb následně může držitel průkazu přijít k urně jakékoliv volebního okrsku. Komisi následně odevzdá průkaz a prokáže svoji totožnost, a to prostřednictvím pasu nebo občanského průkazu, což je nezbytná součást, samotný voličský průkaz nestačí.

 

Jak a kde volit v zahraničí?

Voličský průkaz se v případě volby v zahraničí týká spíše krátkého pobytu, při dlouhodobějším se postupuje zapsáním do speciálního seznamu voličů, který je veden zastupitelským nebo konzulárním úřadem ČR.

Takový volič pak může volit v zahraničí, ale v místě trvalého pobytu v ČR by musel požádat o voličský průkaz, protože v případě zápisu do seznamu vedeného zastupitelským úřadem v zahraničí by byl tento volič automaticky vyšrtnut ze stálého seznamu voličů vedeného obecním úřadem.

Jako místo, kde můžete v zahraničí volit, jsou určeny zastupitelské úřady ČR v zahraničí, které současně vedou zvláštní seznamy voličů a kde je během voleb umožněno následně voliči hlasovat.


To nejzajímavější do Vašeho e-mailu

Přihlášení k odběru newsletteru