Jan Jakob: Někteří politici by byli rádi, kdyby nás všechny vlastnili

Starosta Roztok "své" město pozvedl. Povede se mu to samé s "velkou" politikou?
Zobrazit fotogalerii (3)
  |  Komerční sdělení

Jako starosta Roztok toho už má za sebou hodně. Jan Jakob stojí v čele města od roku 2010, což znamená, že si prací a touhou věci měnit k lepšímu vysloužil přízeň obyvatel. Přitom v necelých pětatřiceti letech stále patří mezi mladé, nadějné politiky, na které bychom měli sázet. Bude člen TOP 09 a kandidát strany ve Středočeském kraji v nadcházejících volbách své vize uplatňovat i v parlamentu?

Proč jste se rozhodl kandidovat do sněmovny, jsou vám už Roztoky malé?
Roztoky mi rozhodně malé nejsou. Spíše naopak, po těch letech už jsou Roztoky jako mé další dítě, je to srdeční záležitost. Když jsme v TOP 09 sestavovali kandidátní listinu do sněmovních voleb, získal jsem významnou podporu mých kolegů. Tu jsem získal asi zejména proto, že jsou za mnou v Roztokách vidět konkrétní výsledky, což s sebou nese i výsledky volební. Má osobní motivace spočívá v tom, že bych rád i na úrovni celostátní měnil věci k lepšímu. Vychovávám čtyři děti, a především proto mi není jedno, v jaké zemi budou naše děti žít.

Jan Jakob
- starosta Roztok
- předseda středočeské organizace TOP 09
- zastupitel Středočeského kraje
- ženatý, vychovává čtyři děti
- je spoluautorem kuchařky pro děti, sám rád vaří

V Roztokách za sebou máte mnoho úspěchů, co byste vypíchnul jako hlavní?
Politika je o tom, jak funguje tým. A ten nám v Roztokách funguje dobře. Za našimi úspěchy je i celá řada mých roztockých kolegů. Co se investic týče, vypíchl bych dostavbu školy, několik nových tříd školek, kilometry nových silnic a chodníků. Důležitý je i rozvoj města a zachování jeho charakteru. Proto věnujeme péči novému územnímu plánu a několika regulačním plánům. Jak budou tyto dokumenty vypadat, totiž ovlivní vzhled a budoucnost našeho města na desítky let dopředu. Město je tvořeno i společenským životem jeho obyvatel. Proto výrazně podporujeme spolky, které působí v oblasti kultury, sportu, výchovy dětí, ale i péče o seniory.

Jak se to vlastně stane, že se člověk začne zabývat politikou, jaké byly vaše začátky?
Když jsem chodil na gymnázium, začal jsem číst noviny a sledovat televizní diskuse. Zajímala mě nejen historie, ale i současné dění na politické scéně. Účastnil jsem se několika středoškolských soutěží zaměřených na demokracii a ústavnost. Přišlo mi přirozené, že se má člověk zajímat o veřejný život a pokud by se mu něco nelíbilo nebo by měl nápad, jak něco vylepšit, měl by se o to pokusit.

Kdybyste se dostal do parlamentu, co byste prosazoval, jaké máte cíle?
Kromě mého pevného postoje ke svobodě a demokracii bych se rád věnoval zejména třem oblastem. V první řadě je to přirozeně oblast samosprávy a veřejné politiky. Stát má být službou občanům, ale v mnohém tomu tak dnes není. Jako starosta města vím, že se řádným hospodařením s veřejnými prostředky dá ušetřit spousta peněz, které lze použít na potřebné investice. To se mi v Roztokách daří. Když to jde v našem městě, musí to jít i v našem státě. V neposlední řadě budu bojovat za nezávislost médií, a to zejména České televize a Českého rozhlasu, protože na zpravodajskou činnost těchto médií nemají mít politici žádný vliv.

Myslíte si, že komunální politika a celostátní může jít ruku v ruce, nebo je to velký rozdíl?
Nepochybně v tom rozdíl je. Starosta má velkou odpovědnost za chod města, každodenně činí operativní i strategická rozhodnutí, denně se potkává v ulicích svého města s konkrétními občany. Poslanec má také nemalou spoluzodpovědnost za to, jak vypadají zákony, tedy pravidla, naší země, která ovlivňují život každého z nás. Bohaté zkušenosti z komunální politiky mohou být mou výhodou. Vím, co trápí obce, ale i obyčejné lidi.

V Roztokách letos máte velmi ambiciózní rozpočet s plánovanými investicemi za 75 miliónů korun. Nebojíte se toho a kde jsou investiční priority?
Není důvod se toho bát. Naopak bál bych se, kdybychom nedokázali správně hospodařit a kdybychom potřebné investice neměli finančně zabezpečeny. Pokračujeme v opravách silnic, ve výstavbě nových kapacit školek. Zároveň připravujeme výstavbu další nové školy. Hodně peněz je také potřeba na vodohospodářskou infrastrukturu, která sice není příliš vidět, ale pro život ve městě je naprosto nezbytná. Letos jsme otevřeli novou ordinaci pro dětskou lékařku. Zahájili jsme rekonstrukci památkově chráněné vily, kde budou prostory pro volnočasové aktivity a další školka. Chystáme parkoviště u nádraží a spoustu dalších projektů.

Co podle vás Roztokám nejvíce chybí, co byste si přál zlepšit?
Upřímně se přiznám, že by nám možná stačilo, kdyby se stát, jak je v posledních letech jeho dobrým zvykem, nesnažil všechno regulovat a omezovat. Lidé a jejich představitelé v městech a obcích nejlépe vědí, co potřebují. Stát omezuje zejména život obyčejných lidí a drobných podnikatelů, ale taky pravomoci obcí. Kromě všeobecně známého EET, jehož důsledkem je rekordní počet zaniklých živností, zejména pak v menších obcích. Dále se jedná o méně viditelné regulace. Z poslední doby mě napadá omezení pravomocí starostů ve vztahu k výjimkám z rušení nočního klidu, což má negativní vliv na společenský život v obcích. Patrně si na ministerstvu myslí, že znají život ve všech obcích lépe než jejich starostové. V neposlední řadě si na stát vzpomenu téměř vždy, když jdu kolem pošty. Státní podnik Česká pošta by se měl primárně věnovat kvalitě poštovních služeb a ne prodávání losů a podobně.

Co třeba dopravní integrace? Roztoky sice nejsou daleko od Prahy, přesto bývalo spojení s hlavním městem problémem. Už se to zlepšilo?
V posledních letech se nám podařilo spoje posílit. Pravda, museli jsme na to najít finance v našem rozpočtu. Zavedli jsme i jednu novou autobusovou linku, která obslouží Roztoky a propojí nás lépe s okolními obcemi. Ale námětů ke zlepšení by byla určitě celá řada. Třeba nechápu, že pořád nefunguje společná metropolitní hromadná doprava pro Prahu a Středočeský kraj. To by celému systému pomohlo nejvíce.

"Je mi ctí diskutovat s kýmkoliv, kdo má třebas i odlišný názor na řešení konkrétních problémů, pokud je to demokrat. Každý ,kdo ctí svobodu člověka, lidská práva a má názor, je skutečným politickým partnerem a může společnosti něco přinést. Politik má mít oponenty, aby mohl své názory rozvíjet."

Jaká je současná TOP 09, proč by vám měli lidé dávat hlas?
TOP 09 je zejména pevná ve svých postojích, není populistická a je odvážná říci i nepříjemné věci nahlas. TOP 09 bude vždy hájit to, že základním principem fungování naší společnosti má být demokracie, to, že společnost nesmí přijít o svobodu. TOP 09 naši zemi nikdy nezaprodá ani Rusku, ani Číně. Patříme na západ. V neposlední řadě má TOP 09 vizi, ví, jak odpovědně spravovat naši zemi. Jsem přesvědčený, že to za hlas rozhodně stojí.

Co nebo koho vnímáte jako momentálně největší hrozbu pro Českou republiku, pokud se bavíme o vnitřním „nepříteli“?
Z pojmu „vnitřní nepřítel“ mi běhá mráz po zádech. Takový termín bych nepoužil. Ale jako občan se bojím toho, že někteří politici by byli nejraději, kdyby nás všechny vlastnili, kdybychom byli zaměstnanci jejich firmy, a pro to jsou schopni udělat cokoliv. Jiným politikům se zase nepříčí býti nohsledy Ruska či Číny. Bojím se i extremistů, kteří nectí lidská práva a uměle štvou lidi proti sobě navzájem. Z těch všech mi běhá mráz po zádech. Bohužel mám pocit, že jejich vliv ve společnosti sílí, a s tím je potřeba bojovat.

Kdybyste se stal poslancem, zůstal byste také starostou Roztok?
Jak jsem již říkal, Roztoky jsou mým dalším dítětem. Proto je pro mě tato otázka nelehká. Na druhou stranu je každý nahraditelný. Na radnici a v městském zastupitelstvu je spousta báječných a pracovitých lidí, tudíž jsem přesvědčený, že to společně zvládneme, ať už já osobně budu starostou, či nikoliv.