Středočeské hejtmanství vedené ANO připravilo kraj o více než 60 milionů

Hnutí ANO vládne jak na kraji, tak celé zemi
Zobrazit fotogalerii (3)
11.12.2018 - 12:40   |  

Peníze zřejmě nejsou na středočeském hejtmanství problém. Jak jinak si vysvětlit, že doslova oknem vyhodí více než 60 milionů korun za jednostranné odstoupení od smlouvy o pronájmu části pozemků někdejšího vojenského výcvikového prostoru u Milovic uzavřené mezi krajem a společností Mladá RP? Přitom situace šla řešit jinak a méně "bolestně".

/KAUZA MILOVICE/ Na pozemcích se na dlouho zastavily práce na odstraňování dále nevyužitelných staveb – zchátralých panelových domů i hangárů – které tam zůstaly po odchodu sovětské armády v roce 1991. Zároveň se zastavily všechny rozvojové plány, které s areálem byly. 

Podle Radou Středočeského kraje schválené dohody bude společnosti Mladá RP vráceno "neodbydlené" nájemné (20,7 milionu korun) a také mají být vypořádány další platby, zejména valorizace nájemného podle inflace, platby daně z nemovitosti, platby nájemníků a podnájemníků po odstoupení od nájemní smlouvy. Největší položkou, která může dosahovat částky několika set milionů korun, bude platba kraje za již provedené demoliční práce. Znalecké posudky k této platbě však nejsou k dispozici.

Mladá RP si areál pronajala a bourala v něm zchátralé objekty po sovětské armádě. Hejtmanství jí v roce 2016 vypovědělo smlouvu kvůli nedodržení termínů pro demolice. Kraj uzavřel s Mladou RP nájemní smlouvu v roce 2010. Podle hejtmanství měly všechny stavby zmizet do pěti let od podpisu smlouvy, tedy do konce roku 2015. Firma ale tvrdila, že měla na odstranění hangárů a zchátralých panelových domů ještě tři roky. Výsledek? Kraj zaplatil přes 60 milionů.

Je v tom řada nejasností

"Opakovaně jsme navrhovali, aby se s nájemcem předem dohodla konkrétní výše narovnání. Tento náš požadavek však krajští radní nevyslyšeli, uzavřeli dohodu bez znaleckých posudků, s předem neznámou výší plnění," komentoval rozhodnutí radních předseda středočeských zastupitelů za STAN Věslav Michalik. 

Podstatné je, že v dohodě není uvedeno, že se odečítá již odbydlené plnění z demolice, protože skutečná výše nájmu byla dohodou stanovena na finanční část a nefinanční část. Nefinanční část Mladá RP částečně plnila a dohoda také předpokládala, že ona nefinanční část se amortizuje v průběhu nájemního vztahu částkou 1,041 milionů korun měsíčně. Původní smlouvy počítaly v případě ukončení nájemního vztahu s finančním nárokem, který si společnost Mladá RP odbydlela.

"V pondělí jsem podepisovala smlouvu s Mladá RP o ukončení soudních sporů," uvedla hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová. Podle ní to znamená, že kraj může s touto oblastí svobodně nakládat. "Tohle je velmi důležitá zpráva i pro pana premiéra, protože tam určitě budeme potřebovat pomoc státu," dodala hejtmanka směrem k předsedovi vlády Andreji Babišovi (ANO).

Odmítli návrh, který mohl ušetřit peníze

"Radní uzavřením dohody o narovnání kraj připravili o konkrétních 62,5 milionů korun, protože se tohoto nároku vzdali. Na zastupitelstvu jsme přednesli konkrétní návrh na doplnění této dohody, aby v ní bylo specificky řečeno, že jsme na tento nárok Středočeského kraje nezapomněli a že by tento nárok měl být zohledněn a odečten od ceny demolic, které má ocenit znalec. Bohužel jsme nebyli vyslyšeni," dodal Michalik.

Vypadá to, že kraj se nechová jako řádný hospodář. Ovšem není to zdaleka poprvé, o jiných kauzách spojených s hejtmankou Jaroslavou Pokornou Jermanovou a její "vládou" jsme v minulosti informovali. Je s podivem, že krajská koalice v případě Mladá RP úporně brání jinému řešení, než které sama předložila, byť by mohlo znamenat značnou úsporu peněz.

Je každopádně velkou otázkou, čí zájmy vlastně hejtmanství hájí a kdo na této zvláštní transakci nejvíce vydělá. Naše redakce shromažďuje další informace a brzy bude o této kauze dále a podrobněji informovat.