Kdo uzavíral smlouvy, komu se vyplatily peníze a za jakou práci? Audit je bezzubý, všechny otázky nezodpověděl

Dvě loajální ženy hnutí ANO - ministryně financí Schillerová a středočeská hejtmanka Pokorná Jermanová
Zobrazit fotogalerii (3)
 

Středočeský krajský úřad uzavíral pracovní smlouvy s externisty v souladu s platnými normami. Dospěl k tomu odbor interního auditu, který prověřoval dohody o provedení práce (DPP) a pracovní činnosti (DPČ) od roku 2017 do současnosti. Ovšem na jakou práci byly smlouvy uzavřeny a zda byla opravdu odvedena, jasné není. Kraj to zřejmě ani objasnit nehodlá.

/KAUZA SMLOUVY/ Opozice považuje výsledek kontroly za nedostatečný. Jak už jsme vás loni informovali, kraj si najímal externisty na služby zajišťované běžně úředníky, což stálo několik milionů ročně. Hejtmanství to odůvodnilo tím, že mu odešli klíčoví zaměstnanci a chyběly pracovní síly.

Prověřování smluv nařídil v dubnu ředitel krajského úřadu Jiří Holub. Odbor měl ověřit, že jsou cíle a potřeby kraje a krajského úřadu při uzavírání dohod naplňovány a nastaveny v souladu s legislativními normami. To se podle kontrolorů potvrdilo. "Proces při využití externích zaměstnanců formou DPP a DPČ při plnění pracovních úkolů pro Středočeský kraj probíhá v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, a Pokynem ředitele Krajského úřadu Středočeského kraje č. 10/2018 pro personální práci," konstatoval odbor interního auditu v závěrečné zprávě.

Co se tedy za pěníze odpracovalo?

Předseda kontrolního výboru a opoziční zastupitel za STAN Ivo Šanc pokládá takové závěry za nekonkrétní. "Je tam jen konstatování, že to bylo v souladu se zákonem. To znamená, že někdo podepsal smlouvy, někdo podepsal převzetí práce, někdo dal pokyn k vyplacení peněz. Ale co se za ty peníze udělalo, zůstává nejasné," řekl Šanc.

Věcí se bude ještě zabývat pracovní skupina složená z představitelů všech stran a hnutí v zastupitelstvu. Sejde se 10. července. "Bude pracovat se závěry šetření odboru kontroly a interního auditu. Podle mých informací, které zazněly na kontrolním výboru, ale ze zprávy plyne, že zákon porušen nebyl a procesy uzavírání smluv jsou nastaveny správně," uvedl radní Martin Herman (ANO). Ten Herman, který před komunálními volbami šířil lživé létáky o starostovi Rakušanovi pod smyšlenou identitou, což později konstatovala i policie (čtěte zde).

Úředníci už nic nesvedou

Podle Šance ale pracovní skupina už se záležitostí mnoho nesvede. Úředníci podle něj členům kontrolního výboru sdělili, že nemají kompetence tyto věci kontrolovat. "Určitě to ale nenecháme usnout a jako zastupitelé se po tom budeme pídit," dodal Šanc.

Hejtmanství už dříve uvedlo, že smlouvy s externisty nelze zveřejnit bez souhlasu pracovníků, jejich souhlasy se ale nepodařilo získat. Mezi externisty byl například někdejší volební manažer ANO Martin Itterheim, který za 50 000 korun měsíčně radil hejtmance Jaroslavě Pokorné Jermanové (ANO) s odpady. Hejtmanka už dříve namítla, že je normální, když má poradce na věci, v nichž se neorientuje. To, že má Itterheim stranickou knížku ANO, je podle ní jeho právo a shoda okolností.


Životní styl