Náhradní matka znamená radost i bolest. Jsou známé případy, kdy dítě odmítla biologickým rodičům odevzdat

Náhradní mateřství je de facto institut, který je poslední nadějí pro bezdětné páry
Zobrazit fotogalerii (3)
 

Náhradní mateřství je hojně vyhledáváno páry, u nichž není možné přirozenou cestou přivést na svět miminko. Co to ovšem znamená pro náhradní matku? Co to znamená pro biologické rodiče a jaký je vůbec princip náhradního mateřství? Na tyto otázky existují celkem jasné odpovědi.

Jak již je zmíněno, náhradní mateřství vyhledávají páry, které nemohou miminko přivést na svět přirozeně. Důvodů pro tento stav je mnoho, ale rodiče se pro náhradní matku rozhodují v případě, že žena ze zdravotních důvodů není schopná donosit a porodit dítě. Pokud se opravdu pár rozhodne, že za něj miminko donosí jiná žena, je jí do dělohy vloženo vajíčko genetické matky oplodněné genetickým otcem.

Právník, smlouvy i povinnosti

V České republice neexistuje zákon, který by náhradní mateřství zakazoval, ale ani zákon, který by ho povoloval. Je to jedna z velkých mezer v tuzemských zákonech. A této mezery využívá spousta rodičů a jejich množství se dokonce rok od roku zvyšuje. Vše se provádí přes právníky. Na začátku je smlouva o náhradním mateřství, kde biologičtí rodiče svěřují své nenarozené dítě náhradní matce.

Náhradní matka prohlašuje, že se bude vhodně chovat a stravovat, nebude brát drogy a jinak ohrožovat zdraví své ani dítěte. Výčet těchto podmínek může být různý, vše záleží na rodičích, co náhradní matce zakážou a co přikážou. Náhradní matka se v této smlouvě také zaručuje, že dítě po porodu odevzdá. Kvůli jménu dítěte a oficiálním dokumentům pak náhradní matka musí na místně příslušnou matriku, kde uvede, že se vzdává nároku na nenarozené dítě. Zároveň na matrice genetický otec podepisuje přiznání otcovství a prohlášení o jménu dítěte.

Ve světě se vyskytují i případy, kdy naprosto zdravá žena zvolí variantu náhradní matky. Objevuje se to hlavně v showbyznysu, a to proto, aby mateřství ženě tzv. „nezničilo postavu“. Toto využití bývá ale označováno jako necitelné a většinou je odsuzováno.

Počítá se s tím, že po porodu náhradní matka odevzdá dítě, otec požádá soudně o svěření do péče a genetická matka následně dítě adoptuje tak, aby se oba objevili v rodném listě a dítě bylo oficiálně jejich. Toto je nutné hlavně proto, že v České republice je systém nastaven tak, že dítě je té matky, která ho porodila, nehledě na geny. Náhradní mateřství je také odměňováno. Cena je různá, od řádů desítek tisíc až třeba po půl milionu korun. Má to být bráno jako náhrada za způsobené komplikace a dyskomfort.

Vazba k dítěti i jeho následné odevzdání

Leckomu se může zdát, že pro náhradní matku to nepřináší nic. Jenže to je zásadní omyl. Ano, takováto matka je oplodněna cizím embryem kdesi na lehátku v nemocnici. I tak ale její tělo začne na embryo reagovat a začnou probíhat těhotenské procesy. Může mít těhotenské nevolnosti, s postupem času přijdou otoky nohou, bolest v zádech, kopy miminka do močového měchýře a následně do žeber, padání vlasů, hormonální změny nálad a chutí atd.

A právě tyto projevy, které neodmyslitelně patří ke každému těhotenství, zapříčiňují něco, co je fyziologicky dáno už od počátku věků. Mezi dítětem a matkou vzniká vztah. A čím hlubší vztah, tím těžší je logicky po porodu dítě odevzdat. I v Čechách existuje popsaný případ, kdy právě žena nabídla své nejlepší kamarádce, že jí odnosí dítě. Sepsali onu smlouvu, společně se svým manželem a genetickými rodiči navštěvovali těhotenskou poradnu, vše se zdálo být zalité sluncem. Avšak postupem času v náhradní matce sílil ten pocit, že dítě odevzdat nechce.

Mimo jiné i proto, že s manželem měli doma tři holčičky a v tomhle těhotenství se měl narodit chlapeček. Bohužel není známo, jak tento případ dopadl, pouze víme, že 3 týdny před porodem náhradní matka oznámila biologickým rodičům, že se dítěte odmítá po porodu vzdát, a ti celou věc předali právníkovi.

Vzhledem k uzavřené smlouvě a uznání otcovství náhradním otcem byla nejspíš celá věc velmi složitá. Jak je uvedeno výše – otec uznal otcovství k nenarozenému dítěti, takže bude zapsán do rodného listu. Ovšem podle českého práva je dítě matky, která ho porodila...

Krása moderní doby i těžké loučení

Závěrem jen krátké shrnutí. Spousta párů by byla dodnes bezdětná, kdyby neexistovaly náhradní matky. Ale spousta matek by duševně netrpěla a nekončila na antidepresivech, kdyby nemusely dítě, které odnosily a porodily, odevzdat. Celé náhradní mateřství je rozhodně složitá záležitost a je třeba si dobře rozmyslet, zda do toho jít. Ať už stojíme na straně náhradní matky, nebo biologických rodičů.

KAM DÁL: Nezapomenutelný Vladimír Menšík bavil lidi i dva dny před vlastní smrtí. Vzpomenete si na jeho poslední vtip?


Životní styl

Hobby