Česko a obranná smlouva s USA: Přijdeme o suverenitu? Nesmysl, jen se ukáže, kdo je putinovec

Ministryně obrany Jana Černochová vyjednala obrannou smlouvu DCA s americkou stranou. Dohoda se okamžitě stala terčem skupin, které předkládají absurdní tvrzení
Zobrazit fotogalerii (3)
  |   komentář

/KOMENTÁŘ/ Obranná smlouva s USA (Defence Cooperation Agreement – DCA) rozdmýchala díky naší přičinlivé proruské dezinformační scéně vášně a místy i hysterii.  Padají absurdní slova o okupaci, vazalství a zaprodanosti Západu. Skutečnost je však zcela odlišná – a hlavně mnohem střízlivější.

Smlouva DCA, kterou má Washington podepsanou s naprostou většinou členských států NATO, čeká na schválení parlamentem. Samotný pakt už stačil vyvolat vlnu nevole zejména v proruských a dezinformačních kruzích, které se proti ní ostře vymezují a nálepkují ji zcela absurdními a nedoloženými tvrzeními.

Smlouva nepřipraví ČR o její suverenitu

A tak jsme si již stačili na sociálních sítích přečíst, že pobyt vojáků u nás rovná se okupaci z roku 1968, což je neuvěřitelně nehorázné tvrzení, protože Američané jsou naši spojenci, Sověti byli v jasné roli okupantů, kteří zabíjeli československé občany. Nic takového Američané samozřejmě dělat nebudou. Nejedná se také o trvalý pobyt Američanů na našem území, na rozdíl od sovětského případu, kdy „dočasný“ pobyt jejich vojsk na území tehdejšího Československa měl být věčný. Neznamená to také, že smlouva je předpolím pro vybudování americké základny v ČR, ani skutečnost, že budou u nás jaderné zbraně. O tom smlouva vůbec nehovoří.

Nesouhlas je také spojen s tím, že prý ČR přijde smlouvou DCA o svou suverenitu. To je jasná lež a manipulace. Jak je to doopravdy? Američané budou moci v případě potřeby využívat česká vojenská zařízení a prostory naší armády. To se bude dít za předem dohodnutých podmínek obou stran. Tato zařízení budou na dobu nezbytně nutnou propůjčována americké straně a zůstávají v každém případě i nadále ve svrchovaném vlastnictví ČR, nikoliv Američanů. Podmínky budou navíc dohodnuty na principu vzájemné výhodnosti a principu „rovný s rovným“. Případné škody způsobené americkou stranu na českém území budou připsány k tíži Washingtonu, ne Prahy.

Čili ČR o svou suverenitu zkrátka ani přijít nemůže. Ve smlouvě je jasně uvedeno, že „při plném respektování suverenity České republiky jsou ozbrojené síly USA, dodavatelé USA, čeští dodavatelé, závislé osoby a další osoby podle vzájemné dohody oprávněny k nerušenému přístupu a užívání dohodnutých zařízení a prostorů pro účely návštěv; výcviku; cvičení; manévrů; průjezdu; podpůrných a souvisejících činností; doplňování paliva do letadel; doplňování paliva plavidlům; přistávání, záchytu či odtažení letadel“. Takže proruští dezinformátoři se v tomto bodě rovněž mýlí.

Vojáci si navíc nebudou moci dělat na našem území, co chtějí a co uznají za vhodné. Platná Dohoda NATO SOFA upravuje právní postavení ozbrojených sil USA přítomných na území ČR. Jinými slovy to znamená, že se působnost české justice bude vztahovat také na americké vojáky, když se dopustí případného trestného činu vůči českému občanovi. Pak bude dotyčný pachatel spadat pod českou justici.

Smlouva s USA odhalí, kdo je kdo

Když výše uvedené sečteme a podtrhneme, dojdeme k závěru, že přítomnost amerických vojáků v případě potřeby nemůže být žádnou okupací, ani vazalstvím, protože na našem území se budou pohybovat výhradně naši spojenci. Okupace, vazalství, zaprodanost je to jen v očích fabulátorů, Putinových lokajů a proruských dezinformátorů, kteří jsou v poslední době jen hodně slyšet. Alespoň se však na smlouvě pozná, kdo je vlastně kdo.

Bezpečnostní prostředí se dramatickým způsobem po 24. únoru 2023, kdy začala ruská agrese na Ukrajinu, zhoršilo, a je potřeba se tomuto stavu přizpůsobit. Američané jsou naši spojenci, kteří nám v případě nouze přispěchají na pomoc, nejsou to žádní okupanti či samozvaní dobyvatelé. Smlouva DCA je pouze vstřícným krokem vůči Washingtonu, který za námi a dalšími členskými státy NATO v krizových dobách stojí. Dohoda je dalším střípkem do spojenecké mozaiky a výrazem zpevnění našich vazeb, protože Američané jsou v oblasti obrany a bezpečnosti našim klíčovým partnerem.

KAM DÁL: Ukrajina by měla mít rakety pro zásah ruského území, říká generál Šedivý. Zkritizoval NATO i tzv. odborníky.