Kateřina P. pod „uměleckým“ jménem Sára nabízela erotické služby. A pak ji najalo ministerstvo

Za působení Jany Maláčové na ministerstvu vychovávala děti zaměstnanců prostitutka
  |   analýza

Kateřina P. se na Ministerstvu práce a sociálních věcí starala o děti zaměstnanců v dětské skupině. A potom ji ministryně Maláčová povýšila do svého sekretariátu. Kateřina P. se však zároveň pod „uměleckým“ jménem Sára nabízela v jednom ze známých pražských erotických privátů a vedle klasických sexuálních služeb za příplatek doprovázela klienty na společenské akce či poskytovala různé druhy „nadstandardních služeb“.

 

Pokud se někdo věnuje nejstaršímu řemeslu jako Kateřina P., vůbec to nemusí znamenat, že se neumí postarat o děti, případně že si špatně povede na sekretariátu paní ministryně. Jenže kdo se na ministerstvu či jinde stará o děti v dětské skupině, musí být bezúhonný (nesmí být pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin nebo pro nedbalostní trestný čin proti rodině a dětem, který by mohl mít vliv na péči o děti v dětské skupině, nebo pro nedbalostní trestný čin spáchaný v souvislosti s vykonáváním činnosti péče o dítě nebo činností s ní srovnatelných). Poskytovatel by jistě při výběru pečující osoby měl přihlédnout k osobnostním předpokladům. To se však ministerstvu pod vedením Jany Maláčové zřejmě nepodařilo, ženu mimo jiné řeší kladenský soud.

Hustá trojka

Ministryně Jana Maláčová (ČSSD) měla svůj tým na MPSV složený z opravdových expertů. Vedle Matěje Stropnického, se kterým v rámci volební kampaně vyrážela přepadat podnikatele a provádět revize, zaměstnávala ve svém sekretariátu slečnu Kateřinu P. z Kladna (její identitu redakce zná, ale s ohledem na ochranu jejího soukromí ji neuvádí), ta si vedle práce na ministerstvu přivydělávala placeným sexem.

Pod „uměleckým“ jménem Sára se nabízela v jednom ze známých pražských erotických privátů a vedle klasických sexuálních služeb nabízela za přípatek i doprovod na společenské akce či různé druhy nadstandardních sexuálních praktik. Navíc jednoho ze známých pražských miliardářů připravila o částku více než 3 a půl milionu korun pomocí historek o zoufalé finanční situaci ministerské asistentky. To už však řeší kladenský soud.

Ohrožena byla i výchova dětí zaměstnanců ministerstva

Navíc vyšlo najevo, že prostitutka Kateřina P. před svým povýšením do sekretariátu ministryně pracovala na ministerstvu v dětské skupině a měla na starost děti zaměstnanců. Přitom Kateřina P. své služby nabízela na veřejném profilu, který byl doplněn i řadou „motivačních“ fotografií. Představa, že takto se prezentující žena vychovává svěřené děti, je zarážející.

Redakce se opakovaně pokusila získat vyjádření Jany Maláčové, zda si byla vědoma, čím si Kateřina P. přivydělávala, ale naše otázky zůstaly bez odpovědi. Přitom je těžko uvěřitelné, že by se o „vedlejší činnosti“ Kateřiny P. nevědělo. Její profil byl veřejný a bylo z něj možno snadno vyčíst, jakou činností se zabývá. Stejným mlčením se obrnila i samotná Kateřina P., když jí redakce dala prostor na vyjádření.

Dětský certifikát jako ochrana dětí není všechno

Stále častěji se hovoří o větší ochraně nezletilých před nebezpečím. Ministerstvo spravedlnosti například navrhuje vytvořit registr nebezpečných sexuálních delikventů. Byli by v něm pachatelé odsouzení za zneužívání dětí. Kdo by byl na seznamu, nesměl by učit, vychovávat a trénovat děti, ani se o ně starat na kroužcích nebo na táborech. I když je tento systém ještě na samém začátku, je zřejmé, že by povinnost žadatelů o práci s dětmi prokazovat se takzvaným „dětským certifikátem“ mohla být určitou ochranou dětí.

Je na zvážení, zda by kromě trestní bezúhonnosti neměli organizátoři volnočasových aktivit pro děti více dbát i na jiné aspekty zájemců. Tedy, zda i svým špatným příkladem a životním stylem nemohou vývoj dětí poškodit. To lze, na rozdíl od povinnosti prokázat se certifikátem, těžko upravit zákonnou normou. Jde tak spíše o to, aby ti, kteří vychovatele pro děti vybírají, se více zajímali o to, kdo se o práci s dětmi uchází. A je lhostejno, zda je to státní instituce, spolek či tělovýchovná jednota.

Zdroj: autorský článek

KAM DÁL: Dětský certifikát. Má ochránit děti.