Akademie ocenila historiky

Autoři rozsáhlých publikací o Československu či vědec s neobvyklým výzkumem na pomezí archeologie a ekologie v pražské vile Lanna převzali ceny Akademie věd (AV). Instituce ocenila také úspěšné popularizátory, včetně filosofky, která propojila svůj obor s divadlem. Ocenění za mimořádné výsledky výzkumu letos putují k dvěma týmům historiků.