Bývalí cizinci si často mění jméno

Pražské matriční úřady od začátku roku řešily desítky žádostí o změnu příjmení, o něco méně pak o změnu křestních jmen. Mezi nejčastější žadatele patří cizinci, kteří si po nabytí českého státního občanství nechávají jméno měnit z českého přepisu na původní tvar. Častými důvody ke změně jsou dále vážné rodinné důvody, návrat k předchozímu nebo rodnému příjmení, případně u neprovdaných žen přijetí partnerova příjmení.