Centra interaktivní výuky

 

V pražských školách jsou zřizována tak zvaná Centra interaktivní výuky. V průběhu nadcházejícího roku se počítá se zprovožněním bezmála padesátky takových moderních učeben celkem v patnácti školách. Mimo gymnázií a průmyslových škol se jedná o konzetvatoř i základní umělecké školy.