Čeští vědci ve Vatikánu

Jihočeští vědci chtějí ve vatikánských archivech hledat informace o Jindřichu Librariovi, zpovědníkovi a důvěrníkovi krále Přemysla Otakara II.. Zatím mají pouze informaci, že byl prvním převorem českobudějovického kláštera dominikánů a zemřel v roce 1281.

Schránku s jeho kostmi vyzvedli v budějovickém klášteře loni v červnu. Ostatky datovali z pěti odebraných vzorků radiokarbonovou metodou, výsledky představí odpoledne.