Daří se chorobám kmene révy vinné

Klimatická změna a s ní související charakter počasí ohrožuje české a moravské vinice novými chorobami, které vinařům působí ročně škody až nad 100 milionů korun. Jde především o houbovou chorobu ESCA, která zasahuje kmen révy vinné. Na trhu chybí přípravek, kterým by se rostlina mohla ošetřit, proto vinařům nezbývá než rostlinu ořezat, v některých případech vyklučit celé keře.