Hospodaření podle provizoria

Kladno bude na začátku příštího roku hospodařit podle rozpočtového provizoria. Už tradičně se tak vedení města chce podle radnice vyhnout množství úprav rozpočtu, protože se mezitím ujasní podoba a rozsah některých připravovaných investic. O rozpočtovém provizoriu rozhodli zastupitelé. Rozpočet budou schvalovat nejdříve v lednu.