Jak to bude v Rakovníku?

Rakovnický územní plán upřesní možnosti rozvoje města. Zastupitelé jej budou schvalovat pravděpodobně na podzim, do té doby se bude ještě konat veřejné projednání. Aktuální návrh plánu po vypořádání už dříve podaných připomínek a námitek by mělo město zveřejnit do léta. Další připomínky ještě bude možné podat.