Knihu sepsalo 40 autorů

Stoletou existenci Archeologického ústavu Akademie věd mapuje kniha Sto let v archeologii. Na dnešní konferenci v Praze ji představili zástupci ústavu. Kniha připomíná jak významné objevy a lokality, tak osobnosti spjaté s ústavem a zahraniční expedice archeologů. Téměř 40 autorů se podle archivářky ústavu a editorky knihy Marcely Starcové pokusilo přiblížit století instituce přístupnou a poutavou formou.