Kritický stav pražských domů

Hlavní město zjistilo, že ze zhruba 600 objektů, které spravuje magistrátní odbor majetku, je 99 budov v neuspokojivém a 24 v kritickém stavu. Ostatní budovy jsou v pořádku. Mezi kriticky ohrožené patří například Strahovský stadion nebo Desfourský palác v ulici Na Florenci. Majetkový odbor magistrátu připravuje koncepci, která má popsat majetek města a určit priority při jeho správě a údržbě.