Liftago a Alza chtějí sdílet auta

Cestou ke zlepšení dopravní situace v hlavním městě by mohlo být sdílení vozidel pro taxislužbu a pro přepravy zásilek z online obchodů. Vyplývá to z analýzy, kterou na základě dat poskytnutých firmami Liftago a Alza zpracoval pražský Institut plánování a rozvoje (IPR) a jejíž výsledky prezentovali zástupci obou společností a Prahy. Firmy plánují začít tyto možnosti testovat a zároveň dále poskytovat data hlavnímu městu, které je může využít jinými způsoby či zveřejnit.