Mělník se pře s daňovou správou

Mělník se pře s daňovou správou o výměru DPH. Daň téměř 500.000 korun se týká pronájmu veřejného prostranství při městské akci. Město ji zaplatí, ale výměr bude rozporovat a požadovat navrácení daně. Pravděpodobně bude soudní spor.