Nebezpečné chemické látky v Berounce

Nebezpečné chemické látky, které minulý týden unikly do vody v Klatovech, připluly v Berounce do středních Čech. Mnitoring je zachytil v Roztokách. Látky se do vody dostaly minulý týden z výrobní firmy v Klatovech, nejprve do Drnového potoka a postupně pak do Úhlavy a do Berounky.