Nemocnice na Kladně má problémy

Nemocnice na Kladně má problémy poté, co bylo 13 jejích zaměstnanců nuceno odejít do karantény. Provoz nemocnice je omezen jen na nutné zákroky, ale všechna oddělení jsou prozatím v provozu. O veškerých nutných opatřeních i dalších aktualitách nemocnice své pacienty informuje na webových stránkách.