Nový hrad u Kunratic je zakonzervován

Zřícena Nového hradu u Kunratic je v tuto chvíli zakonzervována tak, aby další generace mohly novými metodami v archeologickém výzkumu v budoucnu případně pokračovat. Archeologové plánují ale revizní výzkum v předpolí hradu, kde jsou pozůstatky husitského obléhacího tábora. V Novém hradě 16. srpna 1419 zemřel král Václav IV., na místo proto v pátek historik Jiří Bartoň ve spolupráci s Městskou knihovnou v Praze vypraví komentovanou vycházku.