Nový program hvězdárny

Hvězdárna a planetárium Brno návštěvníkům nabídne nový pořad o počátcích planety Země. Od 1. února mohou nahlédnout do doby před čtyřmi miliardami let díky animacím, které vznikly ve spolupráci amerických expertů a superpočítačových center. 

V programu s názvem Zrození planety Země diváci například "navštíví" oblaka temného plynu a chladného prachu, ve kterých vznikla Sluneční soustava, nebo budou sledovat houstnoucí disk, v němž se postupně formovalo Slunce a kolem něj i jednotlivé planety.