Péče o chronicky nemocné

Infekční onemocnění COVID-19 se sice nesmí podcenit, ale není ani jediným zdravotním problémem v České republice. Každý rok zemřou tisíce lidí na onemocní srdce a cév, nádorová onemocnění, metabolická onemocnění a mnoho dalších nemocí. Dle Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR u nás umírá ročně více než 112 000 osob. Častou příčinou úmrtí jsou i důsledky chronických onemocnění, jako je například dyslipidémie (porucha metabolismu tuků se zvýšeným LDL cholesterolem) a osteoporóza (úbytek kostní hmoty). Chronická onemocnění v době šíření koronaviru nezmizela, probíhají dál a ohrožují zdraví pacientů, kteří se obávají jít k lékaři, i když trpí akutními obtížemi. Někteří nepřijdou ani na plánovanou kontrolu či laboratorní testy. To může mít za následek hrubou chybu, kterou je přerušení léčby.