Povýšení pro Vladimíra Remka

Ministr obrany Lubomír Metnar získal od Českého svazu letectví žádost na povýšení kosmonauta Vladimír Remek a Oldřicha Pelčák do generálské hodnosti.