Připomína bitvy na Bílé hoře

Výročí bitvy na Bílé hoře připomene Praha premiérovým průvodem rytířů. Součástí oslav budou rekonstrukce střetu stavovské a katolické armády, zúčastnit by se ho měly zhruba dva tisíce zbrojnošů. Boje, připomínající bitvu, budou 19. a 20. září.

V den konání reálné bitvy se na mohyle uskuteční bohoslužba a bude postaven Kříž smíření. Rekonstrukce bitvy se letos uskuteční pošestnácté.