Prospěšné práce pro squatery

Městský soud dnes potvrdil trest squaterům za obsazení Šatovky v Šáreckém údolí. Konktrétně devět potrestaných čeká 50 hodin obecně prospěšných prací. Samotní squateři původně reagovali s úsměvem na tváři, protože nepokládali za nutné, aby jim byl udělen jakákoli trest. Usedlost Šatovka, která je dnes prázdná tak stále chátrá...