Školy se připravují na návrat dětí

Podle některých zpráv by se děti mohly do školy vrátit přibližně v polovině května. Problém ale může nastat v zajištění dostatečného množství ochranných pomůcek a desinfekce. Již nyní je třeba, aby se školy, respektive jejich zřizovatelé, na příchod dětí připravili. Deisnfekce, roušek ani bezkontaktních teploměrů zatím ve školách dostatek rozhodně není.