Stavba ve Strahovských zahradách

Stavba veřejných toalet a zázemí pro údržbu v pražských Strahovských zahradách bude pokračovat s dílčími úpravami. Praha upustí od vybudování vstupu z ulice Úvoz, méně bude také zpevněných ploch, a to zhruba o 30 metrů čtverečních. Proti projektu protestují místní obyvatelé, jejichž připomínky vzala podle Hlubučka rada částečně v potaz.