Studie rozvoje metra

Pražský magistrát si nechá vypracovat studii možného rozvoje metra. Studie například vymezí funkci metra v systému města a vytipuje oblasti, kam by v budoucnu bylo užitečné jej zavést. Zároveň nechá Praha vypracovat novou vizuální podobu pražské integrované dopravy (PID). Vyplývá to z dokumentů, které schválili pražští radní. V Praze fungují tři linky metra, které mají celkem 61 stanic. Město minulý týden zahájilo geologický průzkum k výstavbě trasy D z Pankráce do Písnice.