Svážení odpadu nákladní tramvají

lavní město zvažuje možnost využít ke svozu odpadu do spalovny v Malešicích nákladní tramvaje. Odborníci z ČVUT nyní pracují na zhodnocení, zda by napojení spalovny na městský kolejový systém bylo ekonomicky a technicky proveditelné a přínosné. Výsledky by měly být na konci roku, záviset na nich bude i případné rozhodnutí vedení města ohledně zahájení přípravy projektu.