Tréninkové město pro seniory

Vědci z Národního ústavu duševního zdraví (NÚDZ) vyvíjejí virtuální město pro seniory určené pro trénink jejich rozpoznávacích a rozhodovacích schopností. Technologická agentura ČR (TA ČR) projekt podpořila téměř 7,5 milionu korun z programu Éta na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.