Trestní stíhání bylo zastaveno

Bezmála dva roky trvalo vyšetřování a soudní jednání ve věci utonulých chlapců, kteří přišli o život při koupání v jezeře Lhotka v roce 2018. Z jejich smrti byli viněni jejich rodiče, kteří je ztratili z dohledu. Podle soudu jsou ale rodiče potrestáni tím nejvyšším trestem, a to vědomím, že jejich děti již nejsou mezi živými. Proto bylo trestní stíhání zastaveno.