Třinecké železárny vyvinuly těžký beton

Třinecké železárny (TŽ) ve spolupráci s Hornicko-geologickou fakultou Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava (HGF VŠB-TUO) a výzkumníkem Jiřím Šafratou vyvinuly takzvaný těžký beton z vedlejších produktů hutní výroby. Materiál lze využít například pro výrobu obalů na ukládání radioaktivního odpadu na speciálních úložištích.