V Dobříši vznikla petice

V Dobříši na Příbramsku vznikla petice proti bourání kamenného mostu přes Pilský potok. Stavba je ve špatném stavu a krajská správa a údržba silnic ji chce nahradit novým mostem, který se má tomu původnímu co nejvíce podobat. Okrašlovací spolek Dobříš s tím nesouhlasí a chce demolici zabránit prohlášením mostu za kulturní památku. Ministerstvo kultury se již návrhem zabývá.