Výstavba parkovacího domu

V Benešově by měla v říjnu začít výstavba parkovacího domu pro 181 aut. Radní vybrali dodavatele stavby, cena bude kolem 130 milionů korun. Rada schválila návrh komise, v současné době je rozeslané rozhodnutí o přidělení zakázky a běží patnáctidenní lhůta pro podání námitek od ostatních uchazečů.