Výzkum potřebuje více peněz

Pro výraznější zkvalitnění výzkumu v Česku je zapotřebí nejen víc peněz, ale i změna postoje k jeho podpoře. Vysoké školy by se měly snažit přilákat co nejvíc talentovaných lidí ze zahraničí a více podporovat excelentní vědu. I navzdory mírnému zlepšování situace v posledních letech v kvalitě výzkumu v mezinárodním srovnání zatím stále zaostávají, a to včetně největší Univerzity Karlovy. „Univerzita Karlova je nejlepší v Čechách a možná v širším středoevropském okruhu, ale to nám nemůže stačit. My musíme být, když ne nejlepší, tak srovnatelní s těmi nejlepšími evropskými univerzitami,“ řekl prorektor UK Konvalinka.